Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33354-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-08-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van Toelichting
Dossiernummer 33354
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken
Identifier kst-33354-3
Indiener J. Taverne
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-08-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken ; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van Toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2011-2012