Kamerstukken in dossier 33354

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken ; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2012 2011-2012 Kamerstuk 33354, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Motie; Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Motie; Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken ; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2012 2011-2012 Kamerstuk 33354, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken ; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van Toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2012 2011-2012 Kamerstuk 33354, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies VNG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33354, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal