Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33328-8-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-12-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State
Dossiernummer 33328
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
Identifier kst-33328-8-n1
Indiener L.G.J. Voortman
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 8
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2013-2014
Versie informatie Herdruk