Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33328-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Oosenbrug en Fokke dat de bezwaarprocedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet opnieuw invoert
Dossiernummer 33328
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
Identifier kst-33328-21
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Indiener H. Fokke
Ondernummer 21
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) ; Amendement; Amendement van de leden Oosenbrug en Fokke dat de bezwaarprocedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet opnieuw invoert
Uitgiftedatum 2016-03-31
Vergaderjaar 2015-2016