Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2016 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33257-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voornemen tot het verlengen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 15 november 2011 (Trb. 2012, 23) (Herdruk)
Dossiernummer 33257;24493-(R1557)
Dossiertitel Voornemen tot verlenging van verdragen
Identifier kst-33257-2
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer B;2
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Voornemen tot verlenging van verdragen; Brief regering; Voornemen tot het verlengen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 15 november 2011 (Trb. 2012, 23) (Herdruk)
Uitgiftedatum 2016-06-10
Vergaderjaar 2015-2016