Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33240-X-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Eijsink c.s. over een stappenplan voor de personeelsdossiers
Dossiernummer 33240-X
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011
Identifier kst-33240-X-9
Indiener A. Bosman
Indiener M.P.M. Holtackers
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Indiener A.M.C. Eijsink
Ondernummer 9
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2011; Motie; Motie van het lid Eijsink c.s. over een stappenplan voor de personeelsdossiers
Uitgiftedatum 2012-06-20
Vergaderjaar 2011-2012