Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33189-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-812249
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties
Dossiernummer 33189
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties
Identifier kst-33189-6
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties; Brief regering; Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017