Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233174-(R1974) nr. 7

33 174 (R 1974) Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING

Op 9 maart gaven zesendertig leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten bij brieven van 30 januari 2012, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 174 (R 1974), nr. 1/A) aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen.

Het onderhavige voorstel van rijkswet strekt daartoe.

Ter toelichting verwijzen wij naar de toelichtende nota die bij bovengenoemde brieven was gevoegd.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal