Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33136-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de berichtgeving inzake de bescherming van waterwingebieden
Dossiernummer 33136
Dossiertitel Structuurvisie Ondergrond
Identifier kst-33136-4
Indiener J.J. Atsma
Ondernummer 4
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-07-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Structuurvisie Ondergrond; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de berichtgeving inzake de bescherming van waterwingebieden
Uitgiftedatum 2012-07-02
Vergaderjaar 2011-2012