Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33136-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag schriftelijk overleg inzake de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond
Dossiernummer 33136
Dossiertitel Structuurvisie Ondergrond
Identifier kst-33136-2
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 2
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Structuurvisie Ondergrond; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond
Uitgiftedatum 2012-03-28
Vergaderjaar 2011-2012