Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33127-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-04-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening.
Dossiernummer 33127
Dossiertitel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid
Identifier kst-33127-38
Indiener T. Venrooy-van Ark
Ondernummer 38
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van de leden Venrooy-Van Ark en Dille ter vervanging van nr. 35 over een goede informatievoorziening.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012