Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202033118 nr. BB

33 118 Omgevingsrecht

34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

34 864 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

35 054 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

BB1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2020

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op dinsdag 11 februari jl. heeft Kamerlid Van Gerven de Minister van BZK verzocht om alle rapporten2 van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) over de Omgevingswet openbaar te maken. De Minister van BZK heeft dit verzoek aan mij overgebracht. Hierbij stuur ik u een afschrift van mijn brief3 waarmee ik uitvoering geef aan het verzoek van de heer Van Gerven.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

De letters BB hebben alleen betrekking op 33 118.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning.