Kamerstukken in dossier 35054

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35054, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Smeulders over opnemen van volksgezondheid in het Aanvullingsbesluit geluid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35054, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Van Gerven over Deense normen betrekken bij het onderzoek naar laagfrequent geluid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35054, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Von Martels over versoepeling van de criteria voor geluidshinder voor rijkswegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35054, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nota van toelichting Aanvullingsbesluit geluid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nota van Toelichting – artikelsgewijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kopie brief RIVM over vernieuwde geluidregels van de Omgevingswet d.d. 24 augustus 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging beschermingsniveau geluid bij Omgevingswet. Inzicht in de grootste effecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet); Brief regering; Toezending RIVM-adviezen en rapport beschermings-niveau Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35054, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal