Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33118-DI".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-24
Documenttitel Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van het ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet
Dossiernummer 33118;34986
Dossiertitel Omgevingsrecht
Dossiertitel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33118-DI
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer DI
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-25
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Omgevingsrecht; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van het ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022