Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33118-202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-1001779
Bijlage blg-1001780
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies
Dossiernummer 33118
Dossiertitel Omgevingsrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33118-202
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 202
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Omgevingsrecht; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022