Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33086-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-04-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Ortega-Martijn over criteria voor verwijtbaar gedrag
Dossiernummer 33086
Dossiertitel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Identifier kst-33086-37
Indiener C.A. Ortega-Martijn
Ondernummer 37
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige; Motie; Motie Ortega-Martijn over criteria voor verwijtbaar gedrag
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012