Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33043-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitstel toezending reactie op de motie Van Tongeren omtrent duurzaamheid van innovatie-subsidies (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 40)
Dossiernummer 33043
Dossiertitel Groene economische groei in Nederland (Green Deal)
Identifier kst-33043-39
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 39
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Groene economische groei in Nederland (Green Deal); Brief regering; Uitstel toezending reactie op de motie Van Tongeren omtrent duurzaamheid van innovatie-subsidies (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 40)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015