Kamerstukken in dossier 33043

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Brief regering; Evaluatie Programma Van Afval naar Grondstof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 32852, nr. 74 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (193 kB)

  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Circulaire Economie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 32852, nr. 73 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Groene economische groei in Nederland (Green Deal); Brief regering; Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2018 2017-2018 Kamerstuk 33043, nr. 96 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (899 kB)

  De ontpopping van de insectensector. Insecten en andere ongewervelden als productiedier

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2018 2017-2018 33043, nr. 96 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (115 kB)

  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Brief regering; Kabinetsreactie op de transitieagenda's circulaire economie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 32852, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (83 kB)

  Mobiliteitsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 april 2018, over Duurzaam vervoer (tweede termijn)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 31305, nr. 251 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Brief regering; TNO-rapport: de reductie van broeikasgasemissies door circulaire economie en rapportage van Tauw over hout en biomassa als hernieuwbare grondstof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 32852, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (122 kB)

  Mobiliteitsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over Duurzaam vervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 31305, nr. 250 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (69 kB)

  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2018, over Circulaire Economie (tweede termijn)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 32852, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Luchtkwaliteit; Brief regering; Aanpassing registratie brom- en snorfietsen Euro 2 en 3

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 30175, nr. 290 Tweede Kamer der Staten-Generaal