Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33043-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-264765
Bijlage blg-264767
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Tweede voortgangsrapportage en Audit Green Deal-aanpak
Dossiernummer 33043
Dossiertitel Groene economische groei in Nederland (Green Deal)
Identifier kst-33043-26
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 26
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Groene economische groei in Nederland (Green Deal); Brief regering; Tweede voortgangsrapportage en Audit Green Deal-aanpak
Uitgiftedatum 2013-11-15
Vergaderjaar 2013-2014