Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33037-508".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-12
Documenttitel Motie van het lid Tjeerd de Groot over onderzoeken wat nodig is om de nitraatnormen voor oppervlaktewater uit de KRW te behalen met het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn
Dossiernummer 33037
Dossiertitel Mestbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33037-508
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 508
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mestbeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over onderzoeken wat nodig is om de nitraatnormen voor oppervlaktewater uit de KRW te behalen met het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023