Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33037-312".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-857433
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Afronding onderzoek onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R)
Dossiernummer 33037
Dossiertitel Mestbeleid
Identifier kst-33037-312
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 312
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Mestbeleid; Brief regering; Afronding onderzoek onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019