Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33006-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-07-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel De uitvoeringsregeling Geefwet: publicatie van de uitvoeringsregeling in de Staatscourant in relatie tot de behandeling in de commissie van de antwoorden op gestelde vragen over de uitvoeringsregeling
Dossiernummer 33006
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)
Identifier kst-33006-19
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 19
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-07-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Brief regering; De uitvoeringsregeling Geefwet: publicatie van de uitvoeringsregeling in de Staatscourant in relatie tot de behandeling in de commissie van de antwoorden op gestelde vragen over de uitvoeringsregeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012