Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-XV-56".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Klaver over evaluatie van de pilot loondispensatie
Dossiernummer 33000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-XV-56
Indiener J.F. Klaver
Ondernummer 56
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Motie; Motie Klaver over evaluatie van de pilot loondispensatie
Uitgiftedatum 2011-12-14
Vergaderjaar 2011-2012