33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten behoefte hebben aan informatie over de effectiviteit en inzet van loondispensatie en loonkostensubsidie;

overwegende, dat een vergelijking oorspronkelijk deel uitmaakte van de pilot;

verzoekt de regering in de evaluatie van de pilot loondispensatie, zoals voorgenomen, te komen tot een vergelijking van gebruik van de regelingen van loondispensatie en loonkostensubsidie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven