Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-XV-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-131153
Bijlage blg-131154
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
Dossiernummer 33000-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-XV-4
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012; Brief regering; Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012