Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-IV-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad
Dossiernummer 33000-IV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-IV-42
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 42
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012; Brief regering; Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad
Uitgiftedatum 2011-12-02
Vergaderjaar 2011-2012