Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-H-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-172174
Bijlage blg-172175
Bijlage blg-172177
Bijlage blg-172178
Bijlage blg-172179
Bijlage blg-172181
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland met daarin A: positie openbare lichamen, B: structurele bekostiging, C: indexering vrije uitkering, E: leenopties en D: inhaalslag achterstanden
Dossiernummer 33000-H
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-H-6
Indiener J.W.E. Spies
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012; Brief regering; Kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland met daarin A: positie openbare lichamen, B: structurele bekostiging, C: indexering vrije uitkering, E: leenopties en D: inhaalslag achterstanden
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012