Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-A-55".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-147112
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2011
Dossiernummer 33000-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012
Identifier kst-33000-A-55
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 55
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012; Brief regering; Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2011
Uitgiftedatum 2011-12-27
Vergaderjaar 2011-2012