Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33000-64".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-162696
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-04-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven
Dossiernummer 33000
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-33000-64
Indiener J.C. de Jager
Ondernummer 64
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012