Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32867-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Geleidende brief
Dossiernummer 32867
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel
Identifier kst-32867-1
Indiener A. Elissen
Indiener L.M.J.S. Helder
Ondernummer 1
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Koninklijk Huis
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel; Geleidende brief; Geleidende brief
Uitgiftedatum 2011-09-01
Vergaderjaar 2010-2011