Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32852-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Kröger c.s. over uitbreiding van het statiegeld op blik alvast opnemen in het Besluit beheer verpakkingen
Dossiernummer 32852
Dossiertitel Grondstoffenvoorzieningszekerheid
Identifier kst-32852-83
Indiener S.C. Kröger
Indiener C. Laçin
Indiener F.P. Wassenberg
Ondernummer 83
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over uitbreiding van het statiegeld op blik alvast opnemen in het Besluit beheer verpakkingen
Uitgiftedatum 2019-04-25
Vergaderjaar 2018-2019