Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32851-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's (Kamerstuk 34 000-XIII, nr. 36) en de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34 000-XV, nr. 35)
Dossiernummer 32851
Dossiertitel Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
Identifier kst-32851-7
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 7
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Agnes Mulder over een economische agenda voor de grensregio's (Kamerstuk 34 000-XIII, nr. 36) en de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34 000-XV, nr. 35)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015