Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32849-47".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Tongeren over een verplichte milieueffectrapportage bij proefboringen naar fossiele bronnen
Dossiernummer 32849
Dossiertitel Mijnbouw
Identifier kst-32849-47
Indiener L. van Tongeren
Ondernummer 47
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Mijnbouw; Motie; Motie van het lid Van Tongeren over een verplichte milieueffectrapportage bij proefboringen naar fossiele bronnen
Uitgiftedatum 2016-03-02
Vergaderjaar 2015-2016