Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-361".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-04-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing
Dossiernummer 32847;27926
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
Identifier kst-32847-361
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 361
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-04-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018