Kamerstukken in dossier 27926

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 32847, nr. 556 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen in internetconsultatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32847, nr. 532 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (207 kB)

  Integrale visie op de woningmarkt; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 32847, nr. 517 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Huurbeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2018, over het bericht ‘Huurcommissie kan klachtenregen van ontevreden huurders niet aan’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 27926, nr. 311 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Huurbeleid; Brief regering; Internetconsultatie wetsvoorstel wijzigingen huursomstijging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27926, nr. 310 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (23 kB)

  Huurbeleid; Brief regering; Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27926, nr. 309 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (35 kB)

  Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 32847, nr. 470 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Huurbeleid; Brief regering; Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27926, nr. 308 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (56 kB)

  Brief aan Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-02-2019 2018-2019 27926, nr. 307 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Huurbeleid; Brief regering; Afschrift brief aan Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27926, nr. 307 Tweede Kamer der Staten-Generaal