Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport van Vereniging Eigen Huis ‘Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?’
Dossiernummer 32847
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
Identifier kst-32847-24
Indiener J.W.E. Spies
Ondernummer 24
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Reactie op het rapport van Vereniging Eigen Huis ‘Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012