Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2024 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-1141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2024-02-08
Documenttitel Motie van het lid Beckerman over extra middelen vrijmaken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, juist in wijken met een laag aandeel sociale huur
Dossiernummer 32847
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32847-1141
Indiener S.M. Beckerman
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1141
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2024-02-09
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Beckerman over extra middelen vrijmaken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, juist in wijken met een laag aandeel sociale huur
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024