Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32847-1083".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-09-13
Documenttitel Motie van de leden Van Haga en Smolders over actief werken aan het verwijderen van onnodige bureaucratie en regelgeving die de woningbouw belemmert
Dossiernummer 32847
Dossiertitel Integrale visie op de woningmarkt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32847-1083
Indiener W.R. van Haga
Indiener H.A.J. Smolders
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 1083
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-09-14
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van de leden Van Haga en Smolders over actief werken aan het verwijderen van onnodige bureaucratie en regelgeving die de woningbouw belemmert
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023