Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432827 nr. 59

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2013

Op 20 juni 2013 heb ik een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de wijze waarop ik vorm geef aan de verkenning naar de toekomst van het publieke mediabestel en de uitwerking van het regeerakkoord.1 In deze brief heb ik aangekondigd de Raad voor cultuur een advies te vragen. Op 16 juli is de adviesaanvraag aan de Raad voor cultuur gestuurd. Zij hebben een adviescommissie ingesteld. Over de samenstelling van de adviescommissie heb ik u op 21 augustus geïnformeerd.2

Om u zo volledig mogelijk te informeren, stuur ik u de adviesaanvraag die ik aan de Raad voor cultuur heb gestuurd3. Ik heb de raad verzocht het advies op 31 januari 2014 uit te brengen. In het voorjaar van 2014 stuur ik u mijn beleidsreactie op dit advies.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 32 827, nr. 49

X Noot
2

Kamerstuk 32 827, nr. 56

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer