Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-86".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-01-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2014, over Integratieonderwerpen
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-86
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 86
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2014, over Integratieonderwerpen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015