Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-72".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-07-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het structureel waarborgen van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen andere organisaties
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-72
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Indiener M. Azmani
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener S. Karabulut
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 72
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Motie; Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het structureel waarborgen van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen andere organisaties
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014