Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-51".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-51
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 51
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Kabinetsreactie op het Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014