Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-402".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-10-03
Documenttitel Motie van het lid Kathmann over uniforme afspraken over de aanvraag en toekenning van toeslagen aan statushouders
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32824-402
Indiener B.C. Kathmann
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 402
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Motie; Motie van het lid Kathmann over uniforme afspraken over de aanvraag en toekenning van toeslagen aan statushouders
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024