Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport 'De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-30
Indiener I.W. Opstelten
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 30
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Reactie op het rapport 'De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013