Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-03-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Inburgering en integratie
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-259
Indiener M.R.J. Rog
Indiener M.E. Esmeijer
Ondernummer 259
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Inburgering en integratie
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2018-2019