Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-174".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-790987
Bijlage blg-790988
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Antwoord op vraag van het lid Heerma, gesteld tijdens het algemeen overleg van 12 oktober 2016, over voortgang inburgering
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-174
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 174
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Antwoord op vraag van het lid Heerma, gesteld tijdens het algemeen overleg van 12 oktober 2016, over voortgang inburgering
Uitgiftedatum 2016-11-28
Vergaderjaar 2016-2017