Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-114".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-114
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 114
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Uitkomsten van het bestuurlijk overleg integratie en werk op 12 oktober 2015
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016