Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-105".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-575607
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-105
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 105
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015