Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32820-474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-07-07
Documenttitel Motie van het lid Mohandis c.s. over een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert
Dossiernummer 32820
Dossiertitel Nieuwe visie cultuurbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32820-474
Indiener M. Mohandis
Indiener L.M. Werner
Indiener E.M. Westerveld
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 474
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe visie cultuurbeleid; Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022