Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132820 nr. 42

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2011

Hierbij zend ik u de definitieve Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016.1

De regeling is aangepast na het overleg met uw Kamer op 26 juni. De aangenomen moties zijn verwerkt. Het gaat om:

  • de motie Bosma/De Liefde over opera in de regio Zuid (32 820, nr. 13): voor de productie van opera in deze regio is 1 mln. euro per jaar gereserveerd uit het budget voor het Fonds Podiumkunsten. Artikel 3.19 is aangevuld.

  • de motie Van der Werf/Bosma over symfonische orkesten (32 820, nr. 16): het rijk maakt structurele samenwerking van twee volwaardige symfonische orkesten in de verzorgingsgebieden Oost, Zuid en Rotterdam-Den Haag mogelijk, en stelt een extra bedrag van 0,5 mln. euro per jaar per individueel gecofinancierd orkest beschikbaar. Artikel 3.14 is aangepast.

  • de motie De Liefde/Van der Werf over een Friestalig theatergezelschap (32 820, nr. 24): uit het budget voor het Fonds voor de Podiumkunsten is een budget van max. 1,5 mln. euro per jaar beschikbaar voor Friestalig theater. Dit is toegevoegd aan artikel 3.9.

Op de overige moties van uw Kamer heb ik in mijn brief van 8 juli gereageerd.

De definitie van grote zaal voor theater en dans is aangepast: 400 in plaats van 350 zitplaatsen (artikel 3.9). De regeling sluit zo aan op de definitie van brancheorganisatie NAPK en het Fonds Podiumkunsten. Op verzoek van uw Kamer is voor het begeleidingsprogramma beeldende kunst niet meer een maximum aantal plekken opgenomen (artikel 3.30). We kunnen zo voor eenzelfde budget meer deelnemers bereiken (2,5 mln. euro). Voor het begeleidingsprogramma beeldende kunst zijn hogescholen uitgesloten: zij worden al via de onderwijsbegroting bekostigd. Het Muziekcentrum van de Omroep kan alleen een beroep doen op de mediabegroting.

Voor een aantal categorieën instellingen is op grond van de brief Meer dan kwaliteit en de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016 duidelijk dat er geen plek meer voor hen is in de nieuwe basisinfrastructuur. Zij worden daarover in september bericht. Dit bericht gaat ook naar instellingen waarvan duidelijk is dat hun budget in de nieuwe basisinfrastructuur aanmerkelijk zal dalen. Instellingen kunnen hierop reageren. Als instellingen een beroep op vergoeding van kosten doen, moeten zij deze onderbouwen en een verander- of afbouwplan indienen. Hierover ga ik met de instellingen in gesprek. De beleidsregel over de frictiekosten wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor 1 november ontvangt uw Kamer deze beleidsregel.

De regeling voor de nieuwe basisinfrastructuur wordt dit najaar gepubliceerd in de Staatscourant. Het aanvraagformulier voor de nieuwe periode is vanaf 1 november voor instellingen beschikbaar. Instellingen kunnen hun aanvraag van 1 december 2011 tot 1 februari 2012 daadwerkelijk indienen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.